Doelstelling

De doelstelling van de Vereniging voor Volkenkunde is het wekken van belangstelling voor vreemde volken en culturen, maar ook voor etnische minderheden in eigen land. Dat doet zij door middel van lezingen die ondersteund worden door beeld- en geluidsmateriaal.

Naast maandelijkse lezingen wordt er ook ieder jaar naar gestreefd een excursie te organiseren. Zo zijn we naar het Leids volkenkundig museum geweest, bezochten we het wereldmuseum in Rotterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Soms wijken we uit naar België of één van de Duitse grenssteden.