Ontstaansgeschiedenis

De Vereniging Volkenkunde Breda werd in 1978 opgericht ter ondersteuning van het toenmalige Rijksmuseum voor Volkenkunde ‘Justinus van Nassau’ in Breda. Dat was te danken aan een initiatief van de Juniorkamer, die het museum had gekozen als doel om fondsen voor te werven. Ze hoopte daarmee extra activiteiten te stimuleren waardoor het museum meer bekendheid kreeg.

Toen de Vereniging voor Volkenkunde eenmaal tot stand was gekomen trok de Juniorkamer zich terug met achterlating van een aardig reservefonds.

De Vereniging besteedde het reservefonds in overleg met het museumbestuur aan het opzetten van een lezingenprogramma en het één keer per jaar organiseren van een culturele markt. Deze ‘gekleurde’ (Marokkaanse, Surinaamse, Indische, Turkse) markten zullen bij de Bredase bevolking nog het best in de herinnering leven. De Vereniging is ook van doorslaggevende betekenis geweest bij de dreigende sluiting van het museum begin jaren tachtig. Door enkele duizenden handtekeningen in te zamelen wist zij het gevaar toen af te wenden. Ze heeft echter niet kunnen voorkomen dat ruim tien jaar later, door krimpende overheidsgelden, het museum alsnog moest sluiten. De Vereniging bleef desondanks bestaan en ging door met haar activiteiten. Vanwege een aantrekkelijk aanbod aan lezingen neemt het aantal leden de laatste jaren toe en komen er ook steeds meer losse bezoekers naar de bijeenkomsten.

Samenstelling bestuur:
Els van Strien, voorzitter
Marie-Antoinette Willemsen, vicevoorzitter en pr
Silvia van der Sande, secretaris
Romain Rijk, penningmeester
Annelies Bettink, commissaris lezingen

Erelid: Ton Grootens