Doelstelling

De doelstelling van de Vereniging voor Volkenkunde Breda is het wekken van belangstelling voor andere volken en culturen, maar ook voor etnische minderheden in eigen land.

Dat doet zij door middel van lezingen die ondersteund worden door beeld- en geluidsmateriaal.