Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Vereniging voor Volkenkunde Breda (VVB) heeft hier ook mee te maken.

Het bestuur van de Vereniging Volkenkunde Breda (VVB) verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden:

  • NAW-gegevens: naam met voorletter, adres, postcode, woonplaats
  • geslacht (m/v)
  • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • emailadres.

De VVB bewaart deze gegevens met het doel om haar leden regelmatig digitaal of per post te informeren (via een nieuwsbrief) over de activiteiten die de vereniging organiseert. Te weten: het jaarprogramma, lezingen, Algemene Ledenvergaderingen en excursies.

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de hierboven beschreven doeleinden van verwerking.

Het bestuur van de VVB deelt de persoonsgegevens niet met andere organisaties of personen.

De leden van de VVB kunnen hun toestemming voor gebruik op elk gewenst moment intrekken. Ze kunnen hun persoonsgegevens laten corrigeren, wissen en/of beperken of bezwaar maken tegen verdere opslag indien gewenst.

Naast de opslag van persoonsgegevens in ons archief, worden er via deze website ook gegevens opgeslagen. Er wordt door ons enkel gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies. Dit is om de website draaiende te houden. We slaan verder géén gegevens van u op. Vandaar ook dat u elke keer dat u deze site bezoekt de cookies zal moeten accepteren (of weigeren).

Indien u het niet eens bent met het privacybeleid van de VVB, neem dan contact op via bredavolkenkunde@gmail.com