Excursie

Naast maandelijkse lezingen wordt er ook ieder jaar naar gestreefd een excursie te organiseren. Zo zijn we naar het Leids volkenkundig museum geweest, bezochten we het wereldmuseum in Rotterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Soms wijken we uit naar België of één van de Duitse grenssteden.

Er is momenteel geen excursie gepland.